Alliantie breidt luchtaanvallen uit

Op de viering van de vijftigste verjaardag van de NAVO in Washington hebben de negentien staats- en regeringleiders van de alliantie verklaard de luchtaanvallen tegen Joegoslavië verder op te voeren.

,,We staan niet toe dat deze terreurcampagne slaagt'', stelden ze in een verklaring over Kosovo. ,,De NAVO is vastberaden te overwinnen.''

De regeringsleiders herhaalden de vijf eisen aan de Joegoslavische president Miloševic: beëindiging van zijn militaire actie in Kosovo, terugtrekking van politie en militairen, een internationale militaire troepenmacht in Kosovo, terugkeer van de vluchtelingen en de bereidheid om te werken aan een politieke oplossing op basis van het vredesakkoord van Rambouillet. President Clinton zei dat de topontmoeting de eenheid en vastberadenheid van de NAVO laat zien. ,,We zullen de luchtaanvallen voortzetten zolang dat nodig is.''

Over de inzet van grondtroepen is niet gesproken tijdens de plenaire vergadering gisteren. De Canadese premier Chrétien heeft volgens een aanwezige het onderwerp wel naar voren gebracht, maar niemand ging daar op in. De Britse premier Blair was volgens de krant The Guardian expres eerder naar Washington vertrokken om de inzet van grondtroepen te bespreken met president Clinton.

Clinton is inmiddels net als Blair afgeweken van het NAVO-standpunt dat voor het zenden van een internationale troepenmacht de instemming nodig is van de Joegoslavische president Miloševic. Maar landen als Duitsland en Griekenland zijn nog niet toe aan een discussie over grondtroepen. ,,Het onderwerp is niet van de baan'', zei gisteren premier Kok. ,,Maar in de situatie nu komen grondtroepen niet aan de orde.''

De NAVO-regeringsleiders onderschrijven het olie-embargo tegen Joegoslavië, waarover de Europese Unie deze week overeenstemming bereikte. De ministers van Defensie van de NAVO-landen geven toestemming voor het doorzoeken van scheepsladingen naar wapens of olie voor Joegoslavië. NAVO-militairen hebben de afgelopen week opties uitgewerkt voor een zeeblokkade. Frankrijk heeft gisteren opnieuw juridische bezwaren opgeworpen tegen zo'n blokkade, maar ook Nederland leek terughoudend. Eerder had premier Kok gezegd dat de opdracht aan de ministers van Defensie om ,,manieren uit te werken om de aanvoer van oorlogsmateriaal te stoppen'' niet de aanvoer van olie betrof. Volgens de Amerikaanse veiligheidsadviseur Berger is ,,duidelijk wel bedoeld dat dit olie omvat''. Minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen zei later dat Nederland wel voor het doorzoeken van schepen is. Rusland dient volgens de NAVO-verklaring ,,een belangrijke rol te spelen in het zoeken naar een oplossing van het conflict in Kosovo''.