VVD bezint zich op nut enquêtes

De commissie beschikte over de tape sinds 18 januari maar had volgens Meijer niet eerder tijd gehad de waarheid ervan te checken. Deze kritiek maakt deel uit van breder ongenoegen over het functioneren van de enquêtecommissie. De VVD kondigt al aan dat zij zich wil ,,bezinnen'' op het wapen van de parlementaire enquête en de werkwijze die de commissie heeft gevolgd.

Premier Kok en de fracties in de Tweede Kamer gaven de enquêtecommissie praktisch unaniem complimenten voor het feit dat zij de reeks speculaties over de toedracht van de ramp ongedaan heeft gmaakt. De commissie is noch wat betreft de lading noch in ander opzicht gestuit op onregelmatigheden. ,,Het ging om een niet afwijkende vlucht van alle andere'', aldus Meijer.

Ook de mannen in de witte pakken zijn inmiddels geïdentificeerd. Commissielid Oudkerk had tijdens de verhoren verklaard dat de commissie over informatie beschikte dat die inderdaad op het terrein van de ramp waren geweest. Het bleek te gaan om twee medewerkers van vliegtuigfabrikant Boeing. Zij waren toevallig op Schiphol geweest ten tijde van de ramp voor enkele controles. Uit nieuwsgierigheid waren ze in hun witte werkpakken met puntvormige capuchons naar de Bijlmer gegaan.

Meijer reageerde ook laconiek op de vraag waarom er in het rapport zo weinig is terug te vinden over de eerder door de commissie geuite beschuldiging dat El Al al sinds kort na de ramp beschikte over een volledige set van de vrachtdocumentatie. Nu de volledige vrachtpapieren boven water zijn, zo vond Meijer, was de vraag in welk stadium El Al daarover de beschikking had gekregen ,,minder relevant'' geworden. Naar aanleiding van de beschuldiging van Meijer uitten zowel premier Kok als zijn voorganger Lubbers destijds harde kritiek op El Al en Israel.

Meijer was het niet eens met kritiek dat de commissie op een misleidende manier naar buiten was getreden met een tape, waarop luchtverkeersleiders direct na de ramp besloten gevoelige informatie over de lading van het verongelukte toestel ,,onder de pet te houden''. Kort na deze onthulling bleek dat er wat de lading betreft sprake was van een misverstand. Er was toen al onrust ontstaan.