Teleurstelling over Vreemdelingenwet

Vluchtelingenorganisaties zijn teleurgesteld over de nieuwe Vreemdelingenwet die staatssecretaris Cohen (Justitie) woensdag naar de Raad van State heeft gestuurd. De wet is ,,een slecht compromis'', aldus Vluchtelingenwerk Nederland.

Onder de nieuwe wet krijgen kansrijke asielzoekers een tijdelijke verblijfsvergunning voor maximaal drie jaar. Ook krijgen allen dezelfde rechten op studiefinanciering, werk en huisvesting. Wordt na drie jaar hun aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning afgewezen, dan is geen beroep meer mogelijk.

Op aandringen van de VVD, die vreesde voor een aanzuigende werking, heeft Cohen een aparte status toegekend aan vluchtelingen uit oorlogsgebieden, de zogenoemde ontheemden. Zij komen niet in de asielprocedure. Pas als de situatie in hun land na een jaar nog niet verbeterd is, moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslissen over hun verblijfsvergunning. De IND krijgt daarvoor een half jaar de tijd.

Oorspronkelijk zouden alle asielzoekers in de nieuwe wet dezelfde status en dezelfde rechten krijgen. Daardoor zou een einde komen aan het doorprocederen voor een betere status. Volgens Vluchtelingenwerk zal dat met het huidige ontwerp niet lukken. ,,Mensen die je de ontheemdenstatus geeft gaan wel degelijk via de rechter proberen de andere status te krijgen.''

Bovendien wordt het volgens Vluchtelingenwerk de vraag wie de ontheemdenstatus zullen krijgen. ,,Wat is oorlogsgebied?'' Ontheemden moeten volgens Vluchtelingenwerk toch de mogelijkheid krijgen asiel te vragen als ze persoonlijk vervolgd worden, zoals nu de Kosovaren kunnen op grond van hun etnische afkomst. In dat geval vallen ze onder het Vluchtelingenverdrag, met bijbehorende rechten.

Ook Amnesty International ziet bezwaren in de nieuwe categorie oorlogsvluchtelingen. Volgens een woordvoerder is onder meer onduidelijk onder welke voorwaarden zij naar hun land kunnen worden teruggestuurd.