Tel Aviv is opgelucht over rapport

De Israelische regering en El Al hebben het Bijlmerrapport met instemming begroet. Het dreigement om juridische stappen tegen de commissie te ondernemen heeft El Al echter nog niet ingetrokken.

De luchtvaartmaatschapij toonde zich gisteren opgelucht dat van de eerder geuite beschuldigingen aan haar adres in het eindrapport weinig is terug te vinden. De president van El Al, J. Feldschuh, die gisteren was overgekomen uit Israel, sprak tijdens een ontmoeting met commissievoorzitter Meijer zijn waardering uit voor diens werk.

El Al raakte tijdens de verhoren in opspraak, omdat de commissie over informatie zei te beschikken dat de maatschappij al jaren over de volledige vrachtdocumentatie had beschikt zonder die aan Nederland door te spelen. In het eindrapport valt hierover slechts terug te vinden dat El Al dit ontkent.

Feldschuh: ,,Het feit dat hierover zo weinig is terug te vinden in het rapport is volgens mij het beste teken dat ze begrepen hebben dat deze informatie niet klopt.'' Meijer heeft zich niet verontschuldigd voor de beschuldiging en El Al beraadt zich nog of ze juridische stappen tegen de commissie zal nemen om haar naam te zuiveren. In maart al had El Al hiermee gedreigd. De commissie klaagt in haar rapport wel over de geringe medewerking bij het achterhalen van de vrachtdocumentatie. Feldschuh ontkende dat dit het geval was geweest. Wel gaf hij toe dat El Al zich beter had kunnen presenteren. Volgens hem schortte het vooral aan ,,de marketing''.

De Israelische minister van transport Shaul Yehalom heeft gistermiddag ook zijn tevredenheid uitgesproken. ,,Israel heeft zich veel inspanningen getroost om Nederland te helpen bij het onderzoek en het aan het licht brengen van de waarheid. Wij zijn blij dat ons standpunt is aanvaard en de waarheid boven water is gekomen'', zegt de minister. In de in Jeruzalem uitgegeven verklaring spreekt Yehalom zijn spijt uit over het verlies van mensenlevens bij het neerstorten van de El-Al Boeing.

De Israelische media maken sedert gisteren zonder commentaar melding van de conclusies van de commissie-Meijer. Ha'aretz en de Jerusalem Post brengen vandaag het nieuws uit op de voorpagina.