Resultaat Delta Lloyd Bank gestegen

Delta Lloyd Bank heeft vorig jaar een bedrijfsresultaat (voor belastingen en buitengewone baten) geboekt van 17,4 miljoen gulden. Het jaar daarvoor was dat nog 10,8 miljoen gulden. De groei was mede te danken aan de acquisitie van Smeets Securities in Antwerpen. Het nettoresultaat na belastingen bedroeg vorig jaar 14,4 miljoen, tegen 17,6 miljoen in 1997. De lasten stegen vorig jaar zeer sterk als gevolg van de acquisitie en een aantal dure projecten. Het balanstotaal nam toe van 1,3 miljard tot 1,6 miljard gulden. Het eigen vermogen bedroeg eind vorig jaar 112 miljoen gulden.