`Laat leden van Kamer bijverdienen'

Kamerleden moeten onbeperkt kunnen bijverdienen. Op die manier moet het voor mensen uit het bedrijfsleven, die nu ondervertegenwoordigd zijn in het parlement, aantrekkelijker worden om een periode in de Tweede Kamer te gaan zitten.

Dat staat in een advies dat de Commissie Emolumenten aan het presidium (dagelijks bestuur) van de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kamerleden verdienen nu ongeveer 160.000 gulden per jaar, drie keer modaal, exclusief onkostenvergoeding.

GroenLinks en D66 zouden grote bezwaren hebben tegen het afschaffen van de regeling, omdat het de onafhankelijkheid van Kamerleden in het geding zou brengen. Woordvoerder Vendrik (GroenLinks): ,,Het geld dat Kamerleden krijgen heet niet voor niets schadeloosstelling. Je moet al je functies kunnen opzeggen en zonder afhankelijkheid van derden je Kamerlidmaatschap kunnen vervullen.''

Commissievoorzitter Hillen (CDA) stelt dat Kamerleden ook nu al mogen bijverdienen en dat er van een aantasting van de onafhankelijkheid derhalve geen sprake is. ,,De huidige regeling is gewoon te onevenwichtig, met verschillende tarieven voor verschillende niveaus van bijverdiensten. Soms draag je tachtig procent van je verdiensten af. We hebben wel over andere regelingen gesproken, maar een meerderheid bleek uiteindelijk voor afschaffing van de hele regeling'', aldus Hillen.