Kok: rapport Bijlmer zwak onderbouwd

Premier Kok vindt dat het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer op onderdelen zwak is onderbouwd.

De premier kondigde gisteren in een eerste reactie op het enquêterapport aan dat de harde conclusies van de enquêtecommissie ,,naar vermogen zullen worden weerlegd'' door het kabinet. Het enquêterapport oordeelt het hardst over premier Kok en de ministers Borst (Volksgezondheid) en Jorritsma (Economische Zaken, voorheen Verkeer).

De enquêtecommissie constateerde in haar rapport dat de Tweede Kamer door het kabinet ,,te vaak'' ,,onduidelijk, onvolledig, ontijdig of onjuist is geïnformeerd''. Commissievoorzitter Meijer zei dat dit oordeel de hele periode sinds de ramp betreft, zonder dat hij een oordeel over individuele ministers velde.

Minister Borst zei dat zij ,,het nodige heeft aan te merken'' op het rapport en dat zij de behandeling ervan in de Tweede Kamer met vertrouwen tegemoet ziet. ,,Ik heb heel bewust gehandeld zoals ik heb gedaan. Daar blijft ik voorlopig bij. Aftreden is derhalve nu niet aan de orde'', zo liet de minister weten vanuit Athene.

De enquêtecommissie verwijt Borst dat zij gezondheidsklachten van bewoners en hulpverleners onvoldoende serieus heeft genomen en dat haar ,,trage'' aanpak de gezondheidsklachten heeft verergerd. Op vragen van journalisten naar een nadere onderbouwing van deze stelling, verklaarde Meijer dat de feiten uitwijzen dat 44 procent van de gezondheidsklachten pas zijn ontstaan tussen 1995 en 1997. Hij gaf daarmee indirect aan dat dit niet het geval had hoeven zijn als minister Borst daadkrachtiger was opgetreden.

Minister Jorritsma, die onder meer kritiek krijgt omdat zij onvoldoende krachtig heeft laten zoeken naar de ladingpapieren van het ramptoestel, wilde gisteren nog geen oordeel geven over het rapport. Zij gaf aan niet bang te zijn voor haar positie. ,,Ik heb geleerd: een mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest'', reageerde ze.

Premier Kok constateerde dat ,,niet altijd glashelder'' is waarop de enquêtecommissie haar harde oordeel aan het adres van de verschillende ministers baseert. Hij signaleerde dat er verschil zichtbaar is tussen de conclusies die de commissie op onderdelen maakt en de eindconclusies waarmee zij het rapport afsluit. Sommige van de deelconclusies keren ,,in de finale'' niet terug, concludeerde hij.

Zelf krijgt Kok kritiek dat hij als premier onvoldoende actief is geweest om de Bijlmerramp in de ministerraad aan te orde te stellen. Kok bleef gisteren bij zijn eerdere standpunt dat individuele ministers verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van de ramp en dat zijn departement niet is ingericht om zoiets te coördineren.

In de Tweede Kamer hebben met name D66 en VVD aarzelingen over de evenwichtigheid van het rapport. Ook zij vinden dat de commissie soms hardere oordelen velt dan op grond van de bevindingen mogelijk is. [Vervolg KOK:pagina ]

DOSSIER: www.nrc.nl