Kinderen tekenen de oorlog

Kinderen in een vluchtelingenkamp bij Joegoslavië hebben tekeningen gemaakt over wat ze gezien hebben tijdens hun vlucht. Er is oorlog in Joegoslavië, vooral in de provincie Kosovo. Duizenden gezinnen zijn het oorlogsgebied uitgevlucht of weggejaagd door soldaten. In Nederland zijn er al inzamelingsacties geweest voor de vluchtelingen - misschien heb je op school ook al meegedaan met acties. Dit is een stukje van tekening van de 8-jarige Edona. Ze vertelt ondermeer dat ze midden in de nacht met haar ouders vluchten moest. ,,Vlakbij ons huis stond een tankauto met een soldaat en papa moest op de grond gaan liggen. En toen zei de soldaat. Opgehoepeld,'' vertelt ze. Morgen staan in het Zaterdags Bijvoegsel een heleboel tekeningen van kinderen uit het vluchtelingenkamp Stenkovac in Macedonië, en een verslag van hun leven daar.