Israel sluit bolwerk van Palestijnen

De politie van Jeruzalem is in staat van paraatheid gebracht met het oog op mogelijke onlusten na het onverwachte Israelische besluit drie Palestijnse kantoren in het oostelijke stadsdeel te sluiten.

Premier Netanyahu kondigde gisteren de sluiting aan. Diplomatieke activiteiten in Orient House op Israels onafhankelijkheidsdag, vorige week, waarvoor ook Arabische diplomatieke vertegenwoordigers in Gaza waren uitgenodigd, waren voor hem aanleiding dit Palestijnse bolwerk in Oost-Jeruzalem aan te pakken. Intussen zijn militaire versterkingen naar de hoofdstad gestuurd.

Deze ,,Palestijnse provocatie'', die volgens Netanyahu de Israelische soevereiniteit over Jeruzalem ondergraaft, was voor hem het sein: ,,De tijd is aangebroken om Orient House of de er in gevestigde Palestijnse bureaus te sluiten.'' Volgens de Israelische politie gaat het om de sluiting van het bureau van nationale instellingen, het landmetingsbureau, dat onder meer gegevens verzamelt over de Israelische nederzettingenpolitiek, en een onderzoeksbureau.

Palestijnse leiders waarschuwen dat het zeer gevaarlijk is de kwestie-Jeruzalem tot strijdpunt te maken nu het vredesproces zich in een impasse bevindt. Het Palestijnse leiderschap noemde na een bijeenkomst in Ramallah de Israelische acties tegen Palestijnse instellingen in Oost-Jeruzalem een schending van het Akkoord van Oslo.

Faisal Husseini, de Palestijnse leider uit Oost-Jeruzalem, heeft gisteren stellig ontkend dat het Palestijnse zelfbestuur opereert vanuit Orient House in Oost-Jeruzalem. Volgens Husseini, die binnen de Palestijnse Autoriteit de Jeruzalem-portefeuille beheert, is het besluit Orient House aan te pakken een ,,verkiezingstruc''. Op 17 mei worden in Israel parlementsverkiezingen gehouden. Tijdens de campagne van 1996 bleek Netanyahu's leus `Peres verdeelt Jeruzalem' een effectief wapen tegen de Arbeidspartij te zijn.

Husseini meent dat sluiting van de kantoren consequenties kan hebben voor het vredesproces: ,,Israel sluit het laatste communicatiekanaal in deze stad tussen de Palestijnen en Israeliërs'', zei hij, verwijzend naar de vele lokale en buitenlandse vredesactivisten die hij in Orient House ontvangt. Gisteravond stond voor het eerst in ruim een jaar een Israelische politiejeep aan de overkant van de straat. De zwaailichten waren aan, maar de agenten kwamen de auto niet uit.

Een medewerker van Orient House zei: ,,Israel wil ons kantoor sluiten omdat wij woensdag een vergadering hielden met buitenlandse diplomaten, gestationeerd in Jeruzalem, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Maar die vergaderingen houden we al jarenlang elke week, en Israel heeft daar nooit enig probleem van gemaakt!'' Enige maanden geleden kregen de diplomaten van premier Netanyahu de waarschuwing dat zij geen Palestijnen meer in Orient House mochten ontmoeten.