Gemeenten hebben plek voor 5.000 Kosovaren

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) denkt dat Nederland gemakkelijk 5.000 vluchtelingen uit Kosovo kan opvangen.

De VNG baseert dit aantal op een enquête van het Radio 1 Journaal onder dertig middelgrote en grote gemeenten, die gezamenlijk hebben aangeboden 2.800 Kosovaren op te vangen. ,,En we hebben 520 gemeenten, dus dan zit ik met 5.000 toch niet zo gek'', aldus I.Ketelaar van de VNG.

Morgenavond zullen de eerste 100 tot 150 vluchtelingen uit Kosovo aankomen op de militaire vliegbasis bij Eindhoven. Ze vliegen met een toestel van Defensie dat normaal gebruikt wordt om gevechtsvliegtuigen in de lucht bij te tanken.

Waarschijnlijk volgt zondag een tweede groep. Het gaat om Kosovaren die medische hulp nodig hebben die ter plekke niet geboden kan worden. Daarnaast zijn er vluchtenlingen die familie hebben in Nederland. Deze laatste groep vluchtelingen mag familieleden in Nederland wel bezoeken, maar er niet meteen bij gaan wonen.

De Kosovaren worden in eerste instantie opgevangen in het tentenkamp bij Ermelo. Daar worden ze medisch en psychologisch onderzocht. Ook stelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst individuele dossiers op. Na vier tot zes weken zijn de vluchtelingen, zoals alle asielzoekers, vrij om zelf onderdak te regelen, bijvoorbeeld bij familie. Vluchtelingen die geen opvang kunnen organiseren, worden ondergebracht in asielzoekerscentra en in woningen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA stelt maandag een speciaal telefoonnummer open waar woningbouwverenigingen die leegstaande woningen over hebben, zich kunnen melden.