Geluksparadox

De informatie-economie bevordert sterk het geluk van consumenten. Voor de Maastrichtse econoom Luc Soete is dit geen gewaagde stelling.

Psychologen hebben de afgelopen decennia geconstateerd dat mensen zich niet zo gelukkig voelen als op grond van hun toegenomen materiële welvaart mocht worden verwacht.

De Amerikaanse econoom Scitovsky gaf in 1976 in zijn boek Joyless Economy een verklaring: mensen voelen zich gelukkig in termen van relatieve consumptie. Je kunt wel die mooie auto kopen, maar als je buurman een nog mooiere auto koopt, neemt je geluk minder toe of zelfs af.

Volgens Soete gaat deze economische theorie niet op voor informatie-goederen, die via Internet gemakkelijk worden verspreid.

,,Deze `immateriële' goederen zijn niet rivaal'', zegt de hoogleraar aan het Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT).

,,Je kunt ze dus tegelijk met meer mensen consumeren. Als je dezelfde film hebt gezien, hetzelfde boek hebt gelezen of dezelfde muziekgroep of opera hebt gehoord, wil je er met elkaar over praten. Deze consumptie vergroot de sociale cohesie.'' In economische termen: zij heeft positieve externe effecten.

Soete presenteerde de gedachte onlangs op een congres in Canada over kenniseconomie. ,,Gemakkelijke toegang tot `immateriële' goederen en diensten, die meest niet commercieel worden verhandeld, vertegenwoordigt in zekere mate de welvaart van de 21ste eeuw.''