Geen zorgen voor dag van morgen

Deutsche Telekom en Telecom Italia plannen voor nieuwe overnames. ,,De VS zijn ons volgende gebied van expansie''

Deutsche Telekom en Telecom Italia hebben een lange weg te gaan voordat zij in elkaars armen kunnen vallen. Nationale regeringen, aandeelhouders, toezichthouders en niet te vergeten Olivetti kunnen nog roet in het eten gooien. Dat is nog niet alles, want dáárna moet nog de feitelijke integratie worden doorgevoerd.

In dit licht is het opmerkelijk dat de topmannen van beide ondernemingen, gisteren tijdens een toelichting op de fusie in Londen alweer een voorschot namen op nieuwe acquisities. Gevraagd naar zijn interesse voor Sprint, een Amerikaanse onderneming waarmee Deutsche Telekom op dit moment nog een alliantie heeft, antwoordde bestuursvoorzitter Ron Sommer van Deutsche Telekom: ,,We weten waar de gaten zitten en wat we moeten doen. Ik erken dat de Verenigde Staten belangrijk zijn, maar er liggen voor ons ook interessante mogelijkheden op de Europese kaart.'' Zijn collega Franco Bernabe van Telecom Italia was nog stelliger. ,,De VS zijn ons volgende gebied van expansie'', zei hij. Volgens Bernabe past de geografische spreiding van Telecom Italia uitstekend bij die van Deutsche Telekom. ,,Wij zijn sterk in Zuid Europa en Latijns- Amerika. Zij in Oost Europa en het Verre Oosten'', verklaarde hij gisteren. ,,Er is erg weinig overlap.''

Toch willen Deutsche Telekom en Telecom Italia het komend jaar al 600 miljoen euro aan voordelen behalen door samen te werken en delen van de organisatie samen te voegen. Beide bedrijven verwachten dat de voordelen van samenwerking in 2003 jaarlijks een miljard euro zullen belopen. Daar bovenop moet de komende vijf jaar een miljard euro (200 miljoen euro per jaar) bespaard worden op investeringen in netwerken.

Dit lijken enorme bedragen, maar ze vallen in het niet op de begrotingen van de fusiepartners. Volgens cijfers van de Oeso, de organisatie van samenwerkende industriële landen in Europa, bedroegen de investeringen in netweken voor telecommunicatie in Duitsland en Italië gezamenlijk in 1997 meer dan 17 miljard dollar.

Grote synergievoordelen of niet, er is in elk geval een machtsblok gecreëerd. Samen zijn de bedrijven in Europa met afstand de grootste. De nieuwe onderneming controleert in landen die de euro hebben ingevoerd bijna een kwart van de telefoonlijnen die lopen tot aan de voordeur van de abonnee.

De 33 miljoen abonnees voor mobiele telefonie van beide bedrijven betekenen mondiaal een marktaandeel van minder dan tien procent. Omdat het ook hier vooral Europese gebruikers betreft ligt het marktaandeel in deze regio meer dan dubbel zo hoog.

Of Deutsche Telecom/Telecom Italia zich ook het grootste telecommunicatiebedrijf ter wereld mag noemen hangt af van de maatstaf die daarvoor wordt gebruikt en van de aandeelhouders. Die hebben niet al te enthousiast op de fusie gereageerd. Sinds het eerste nieuws over de onderhandelingen over de nieuwe combinatie vorige week naar buiten kwam staat met name de koers van het aandeel Deutsche Telekom onder druk. Op dit moment gaan de Amerikaanse bedrijven AT&T en het nog te vormen SBC Ameritech voor.

In elk geval wordt het gezamenlijk aantal vaste telefoonaansluitingen van Deutsche Telekom en Telecom Italia door geen enkel ander telecommunicatiebedrijf overtroffen. En de dominante positie van beide bedrijven op hun thuismarkt zorgt voor een kasstroom die geen enkel ander bedrijf kan benaderen.

    • Michiel van Nieuwstadt