De kluts zoeken

Dat was een nippertje op zijn kant

Je eigen hachje schoonvegen

Hij is niet goed bij zijn snik

Dat fluitje is zo gepiept

Iemand een rib uit 't lijf draaien

De bokser maakt het te bont en blauw

Het zit me tot hier toe en niet verder

De brui aan Maarten geven

Ik heb je wel door de gaten

Dat kun je op je klompen natellen

Hij stond met zijn ogen te klapperen

Zij rook nattigheid

MAVO-humor: een fiets op het dak gooien

HAVO-humor: iemand dreigen zijn fiets op het dak te gooien

VWO-humor: berekenen hoe het best een fiets op het dak kan worden gegooid

VBO-humor: een fiets op het dak gooien en de bezitter ook

F-Side humor: het dak op een fiets gooien

Racistische humor: alleen zwarte fietsen op het dak gooien

Duitse humor: Opa's fiets op het dak gooien