Barbertje

Gerechtsdienaar: ,,Meneer de rechter, daar is de verdachte die al die vreselijke fouten heeft begaan.''

Rechter: ,,Kom, kom, dat zal toch wel meevallen. Vertel eerst eens waarvan hij wordt beschuldigd.''

Gerechtsdienaar: ,,Hij is te passief geweest ten tijde van de ramp. Hij heeft alle angstkreten van de slachtoffers genegeerd en ook verder heeft hij niets gedaan.''

Rechter: ,,Dat lijkt mij sterk overdreven. Als ik hem zo bekijk, dan kan ik alleen maar zeggen dat deze man een bijzonder betrouwbaar gezicht heeft. Deze man krijgt vrijspraak.''

Gerechtsdienaar: ,,Maar edelachtbare, deze man heeft zich niet alleen niets van de slachtoffers aangetrokken, hij heeft daarnaast ook van alles verzwegen of zelfs verkeerde informatie doorgegeven.''

Rechter: ,,Dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Deze man straalt slechts fatsoen uit. Man, ge bent vrij!''

Lothario: ,,Het oordeel dat over mij wordt uitgesproken is hard, maar daar moet ik tegen kunnen. Rechter, ik geef toe dat er fouten zijn gemaakt.''

Rechter: ,,Heel goed! Deemoed, zo mag ik het horen. Het feit dat u fouten toegeeft, spreekt alleen maar in uw voordeel. Ontsla deze man onmiddellijk van rechtsvervolging.''

Lothario: ,,Maar rechter, ik wil graag verantwoording afleggen voor wat ik heb gedaan.''

Rechter: ,,Onzin! Heeft u Marcel van Dam gisteren niet op de televisie gezien? Die zei dat overal waar mensen zijn nu eenmaal fouten worden gemaakt. Dus waar zeurt u nou eigenlijk over? Man, gaat heen, u bent vrij.''

Lothario: ,,Wat zijn dat voor leuterpraatjes van die Van Dam? Op die manier is er nooit iemand verantwoordelijk. Edelachtbare, er zijn verschillende getuigen die kunnen bevestigen dat door mijn nalatigheid er van alles fout is gegaan. Mijn medewerkster Barbertje heeft er met haar neus bovenop gestaan. Op mijn aanwijzingen heeft zij zelf nog veel meer stommiteiten begaan dan ik. Zij heeft mensen met gezondheidsklachten gewoon laten stikken.''

Rechter: ,,Deemoed en nu ook nog eerlijkheid! Ja, verdachte, ik begrijp nu waarom er mensen zijn die voor u op willen komen. Dat bewijst dat u een zeer edelmoedig mens bent. Ik spreek u daarom vrij van alle beschuldigingen. Vrouwtje, wie zijt gij?''

Vrouwtje: ,,Ik ben Barbertje. Ik kan alleen maar bevestigen dat deze man zich niets van de ramp heeft aangetrokken en dat hij er bij mij op heeft aangedrongen het vooral zo rustig mogelijk aan te doen.''

Lothario: ,,Goddank! Rechter, ziet u nu dat er wel degelijk verwijtbare fouten zijn gemaakt.''

Rechter: ,,Hmm... ja... zo! Maar hij heeft zijn fouten toch toegegeven. Waar gaat het dan nog over?''

Lothario: ,,Dat ik voor mijn fouten verantwoordelijkheid wil nemen, dat ik op die fouten wil worden afgerekend, zoals dat tegenwoordig heet.''

Vrouwtje: ,,Die sukkel wil nu eindelijk wel eens erkenning voor zijn constante falen. Hij heeft uit achteloosheid de ene flater na de andere geslagen. Het wordt nu toch echt tijd dat iemand daar de consequenties van draagt. Die man is gewoon een politieke lamzak.''

Lothario: ,,U hoort het, rechter! Ze zegt dat ik een politieke lamzak ben, en daarin heeft ze natuurlijk volkomen gelijk.''

Rechter: ,,Sla die vrouw in de boeien en voer haar weg. Ze is hierbij veroordeeld wegens smaad.''

Vrouwtje: ,,Lothario, help me!''

Lothario: ,,Maar rechter, hoe kunt u die vrouw opsluiten en mij niet?''

Rechter: ,,Juist, zo pakt men mensen aan die valse beschuldigingen uiten. En nu u. Er is vanmiddag veel tegen u ingebracht, maar ondanks alles blijft onaangetast dat u een bijzonder eerlijk gezicht hebt met een paar betrouwbare ogen. U bent vrij. Gerechtsdienaar, houd de deur voor deze man open en behandel hem met respect. Volgende zaak!''