Bankroet dreigt voor testbedrijf

Het bedrijf Pharma Bio-Research in het Drentse Zuidlaren hangt een faillissement boven het hoofd doordat de huisbankier de financiering dreigt te staken. De bank zou het vertrek eisen van de directeur.

Een woordvoerster van het bedrijf bevestigt dat er sprake is van `een crisis' binnen de directie, maar wil pas volgende week nadere mededelingen doen.

Pharma Bio-Research, in 1984 opgezet door de farmacoloog en huidig bestuursvoorzitter professor dr. J.H.G. Jonkman, doet klinische proeven op betaalde vrijwilligers voor grote farmaceutische bedrijven, die een geneesmiddel op de markt willen brengen. Bonden, de ondernemingsraad en adviesbureau Boer & Croon zouden nu het vertrek van directeur en grootaandeelhouder Jonkman eisen. Hem wordt wanbeleid en fraude verweten.

Intussen zouden de banken de druk op het verlieslijdende Pharma Bio-Research, dat vierhonderd werknemers in dienst heeft, opvoeren. Enige jaren geleden betrok de onderneming een groot pand in Zuidlaren – vier grote vleugels rondom een hoofdgebouw – dat eerder dienst deed als psychiatrisch ziekenhuis. Het gebouw werd voor een vermogen gerenoveerd en deels als hotel ingericht voor vrijwilligers - goeddeels Groningse studenten - die stoffen op zich laten uittesten.

Naar verluidt zou huisbankier ABN Amro de geldkraan dreigen dicht te draaien als Jonkman niet voor maandag vertrekt. De bank doet hierover geen mededeling.

De ondernemingsraad trok al in januari bij de bonden aan de bel wegens problemen bij het bedrijf. Pharma Bio-Research kampte met snel oplopende verliezen. Die zouden begin dit jaar al zo'n 3,5 miljoen gulden bedragen.

Onderzoek heeft aan het licht dat Jonkman zich schuldig zou hebben gemaakt aan pensioenfraude. Een jaar lang zou hij wel premies hebben ingehouden maar die niet hebben afgedragen aan het pensioenfonds.

Een reorganisatieplan moest het bedrijf vervolgens van de ondergang redden. Elf medewerkers zijn inmiddels ontslagen, van dertig personen is het contract niet verlengd. Een in te stellen raad van commissarissen zou toezicht gaan houden op de bedrijfsvoering. Verdre werd een plan opgesteld voor het dichten van het pensioengat. Jonkman onttrok zich daarop volledig aan de dagelijkse gang van zaken bij de onderneming. Hij meldde zich enkele malen overspannen ziek en reisde naar Japan. Deze week probeerde hij de greep op het bedrijf te herstellen door drie gevolmachtigden te benoemen.

Voor bonden, OR, Boer & Croon en ABN Amro is de maat nu vol. Doorgaan kan alleen zonder Jonkman, die wel eigenaar mag blijven maar zich niet meer met het bedrijf mag bemoeien. Jonkman weigert te reageren. ,,Het zit vast op één persoon, dat is erg jammer'', constateert FNV-onderhandelaar I. von Pickartz.

Tegen het bedrijf loopt ook een rechtszaak van vrijwilligers die zeggen schade te hebben geleden door een test.