Andere landen dan VS kunnen dollar als munt invoeren

Er zijn geen fundamentele bezwaren tegen het invoeren van de dollar als nationale munteenheid in andere landen dan de Verenigde Staten. Landen die dat doen moeten echter niet denken dat de invoering van de dollar hun economische problemen oplost.

Dat hebben voorzitter Alan Greenspan van de Federal Reserve (het Amerikaanse systeem van nationale banken) en onderminister van Financiën Lawrence Summers gisteren verklaard in Washington tegen leden van de Amerikaanse senaat. Greenspan zei dat een eenzijdige beslissing van een ander land om de dollar in te voeren voor de Federal Reserve geen groot probleem zal zijn. Hij benadrukte echter wel dat het beleid van de centrale bank alleen kijkt naar de gezondheid van de Amerikaanse economie.

Volgens Summers kan een ander land niet zondermeer tot invoering van de dollar als nationale munteenheid overgaan. ,,Wij hopen en verwachten dat landen ons in een dergelijk geval vooraf zullen raadplegen'', verklaarde hij. Greenspan legde er de nadruk op dat adoptie van de dollar door een land in financiële problemen geen vervangingsmiddel kan zijn voor een gezonde economische politiek. ,,Zonder een goed politiek beleid kan geen enkele munteenheid alleen voor welvaart zorgen. In die zin kan het overnemen van de dollar geen panacee zijn als andere dingen fout gaan'', zei Greenspan.

In diverse Latijns-Amerikaanse landen is het invoeren van de dollar als nationale munt de afgelopen tijd aan de orde geweest. In Argentinië is er eerder dit jaar over gesproken om de peso te laten vallen in ruil voor de dollar. Soortgelijke gedachten zijn gelanceerd in Mexico en El Salvador. Het gaat hier om landen die zowel wat financiële steun betreft als hun export naar Noord-Amerika, financieel-economisch zwaar leunen op de Verenigde Staten. Panama is het enige Latijns-Amerikaanse land dat de dollar als nationale munt gebruikt. Panama heeft ook geen eigen centrale bank.

Summers: ,,Als de invoering van de dollar zou helpen om een grotere economische stabiliteit en groei in de landen van het westelijk halfrond te realiseren, dan zou dat duidelijk in het economisch belang van de Verenigde Staten zijn. Ook tegen die achtergrond is er geen bezwaar.'' (Reuters)