Zware kritiek op Kok en Borst

Minister Borst (Volksgezondheid) en premier Kok krijgen zware kritiek voor hun rol bij de afwikkeling van de Bijlmerramp. Beiden zijn volgens de enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer daarbij te passief geweest.

Zij hebben de maatschappelijke onrust en gezondheidsklachten als gevolg van de Bijlmerramp onvoldoende aandacht gegeven, zo oordeelt de parlementaire enquêtecommissie in haar vanmiddag gepresenteerde rapport.

Oppositiepartij CDA concludeert dat het rapport ,,een onthutsend beeld'' schetst van het functioneren van de overheid, maar spreekt nog geen oordeel uit over individuele bewindslieden. GroenLinks noemt het ,,onvermijdelijk'' dat het rapport ,,politieke consequenties'' krijgt.

De regeringsfracties spreken, evenals de oppositie, waardering uit voor het enquêterapport, maar onthouden zich vooralsnog van een politiek oordeel. Coalitiepartij D66 legt de verantwoordelijkheid voor wat mis ging bij de afwikkeling van de Bijlmerramp bij ,,de achtereenvolgende kabinetten''. De PvdA en de VVD willen pas oordelen nadat de Tweede Kamer eerst met de enquêtecommissie en later met het kabinet over het rapport heeft gedebatteerd. De PvdA-fractie zegt te hechten aan ,,een zorgvuldige procedure''; de VVD noemt het ,,onzorgvuldig'' eerder een oordeel uit te spreken. De Tweede Kamer behandelt het rapport in de tweede helft van mei.

De enquêtecommissie verwijt minister Borst dat zij niet eerder verantwoordelijkheid heeft genomen om gezondheidsklachten te laten onderzoeken die na de Bijlmerramp ontstonden bij bewoners en hulpverleners. Zij heeft bovendien de Kamer ,,onjuist'' en op onderdelen ,,te laat'' geïnformeerd en werd door haar ambtenaren van de Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg niet tijdig op de hoogte gesteld.

De commissie verwijt premier Kok dat hij in gebreke is gebleven bij het coördineren van de nasleep van de vliegramp. Zij noemt het ,,onbegrijpelijk'' dat de minister-president de afwikkeling van de ramp, ondanks de maatschappelijke onrust, nooit aan de orde heeft gesteld in de ministerraad en vindt zijn passieve rol ,,niet in overeenstemming met zijn functie''.

Minister Jorritsma (Economische Zaken) krijgt het verwijt dat de Rijksluchtvaartdienst te kort is geschoten bij het zoeken naar de ladingpapieren, het verschaffen van informatie over de aanwezigheid van verarmd uranium en het onderzoek naar de oorzaak van de ramp en concludeert dat zij de Kamer als minister van Verkeer en Waterstaat op onderdelen onvolledig heeft ingelicht.

De enquêtecommissie trekt in zijn slotconclusies overigens een breder oordeel dan alleen over de verantwoordelijkheid van individuele ministers. Zij concludeert dat het kabinet de Tweede Kamer ,,onduidelijk'', ,,onvolledig'', ,,ontijdig'' of ,,onjuist'' heeft geïnformeerd en noemt het aantal keren ,,te groot''. De commissie meent tegelijk dat het kabinet ,,onvoldoende aandacht'' heeft gegeven aan de maaatschappelijke onrust die de Bijlmerramp veroorzaakte. Het kabinet geeft vooralsnog geen reactie op het enquêterapport en wacht eerst het debat tussen commissie en Tweede Kamer af.

Minister Borst uitte gisteren, nog voor de publicatie van het enquêterapport, harde kritiek op de enquêtecommissie. Zij oordeelde dat de commissie bij haar eerdere verhoren ,,af en toe nogal inquisitieachtig te werk'' ging. Voorzitter Meijer toonde zich in een reactie ,,verontwaardigd'' over de kritiek van Borst op de commissie.

Minister Jorritsma, die vanmorgen met de Tweede Kamer sprak over de inkrimping van het CBS, weigerde commentaar te geven. Premier Kok en minister Borst verblijven in het buitenland.