WTO signaleert stagnatie in groei van wereldhandel

De wereldhandel groeide in 1998 aanzienlijk trager dan in 1997 terwijl 1999 niet meer groei zal tonen dan vorig jaar. Dat meldt de Wereldhandelsorganisaties (WTO) vanmorgen vanuit Genève in haar eerste rapport over de handelsontwikkeling van het afgelopen jaar, waarin tevens een gelijke groei wordt voorspeld voor dit jaar.

De volumegroei van de export in de wereld beliep in 1998 tot 3,5 procent, tegen meer dan 10 procent in 1997, voornamelijk als gevolg van de economische stagnatie in grote delen van Azië.

De groei van de wereldproductie bedroeg vorig jaar 2 procent tegen 3 procent in 1997. Het WTO-rapport verwacht over 1999 een even snelle exportgroei als in 1998 maar dan wel op voorwaarde dat de handelsgroei in de loop van 1999 zal accelereren.

Deze projectie gaat er eveneens van uit dat een wat afzwakkende productiegroei in de Verenigde Staten en West-Europa enigszins zal worden gecompenseerd door herstel in Azië. Een sneller dan verwachte terugggang in de VS of West-Europa, of een langzamer herstel in Azië zou zeker leiden tot een lagere totale exportgroei dan 3,5 procent over 1999.

Andere belangrijke handelsontwikkelingen over 1998 en het huidige jaar zijn volgens de WTO:

Het inzakken van de handel in Azië was het afgelopen jaar de voornaamste oorzaak van de vertraagde handelsgroei.

De handelsprestaties verschilden in 1998 zeer per regio, vooral ook wat de importen betreft. De Aziatische importen daalden met 8,5 procent, stagneerden of daalden licht in Afrika en het Midden-Oosten, maar expandeerden met 7,5 procent in West-Europa en met zelfs 10 procent in Noord- en Latijns Amerika.

Wat de groei van de export betreft, scoorden de economieën in overgang en Latijns Amerika het beste met resp. 10 en 6,5 procent. Azië kwam uit op 1 procent, terwijl de exportgroei in West-Europa iets bovengemiddeld uitkwam op 4,5 procent en die in Noord-Amerika iets ondergemiddeld op 3 procent.

De totale exporten van handelswaar en commerciële diensten in de wereld bereikten vorig jaar een waarde van 6.500 biljoen dollar (13.450 miljard gulden). Daarvan betrof 5,1 biljoen handelswaar en 1,3 biljoen commerciële diensten.

Dat betekent in dollartermen een daling van bijna 2 procent vergeleken met de exporten in 1997, maar nog wel een stijging vergeleken met het niveau van 1996.

Toch is het de sterkste waardedaling sinds 1982. Wat de commerciële dienstenexport aangaat, was er in 1998 voor het eerst sprake van een daling sinds medio jaren tachtig toen deze exporten voor het eerst statistisch werden geregisteerd.

De prijzen van handelswaren daalden in 1998 scherp. Deze daling drukte het aandeel van de primaire producten in de totale wereldexport uitgedrukt in huidige prijzen voor het eerst sinds 1945 tot onder de 20 procent. Zo daalden de olieprijzen vorig jaar met niet minder dan 30 procent, alhoewel die prijzen in het eerste kwartaal van dit jaar weer stegen.

Andere primaire producten daalden in 1998 gemiddeld met 15 procent. De prijzen van internationaal verhandelde industriële producten en diensten daalden vorig jaar ook, maar aanzienlijk minder dan die van de primaire producten.

De gedaalde prijzen van grondstoffen drukten vorig jaar in het bijzonder de exportverdiensten van landen in Afrika en in het Midden-Oosten.

Naast de elf ledenlanden van de OPEC zijn er nog acht landen die voor meer dan de helft van hun exportverdiensten afhankelijk zijn van de olieuitvoer. Zij werden dus zwaar getroffen.

Hetzelfde geldt, zij het in iets mindere mate, voor de meer dan twintig landen, merendeels in de Derde Wereld, die voor 35 procent of meer van hun exportverdiensten afhankelijk zijn van agrarische exporten.