Witte pakken

Waren er mannen in witte pakken op de rampplek en heeft de commissie hun identitieit achterhaald?

Op de avond van de crash zijn geen Nederlandse en Israelische veiligheidsdiensten op de rampplek geweest. Dat stelt de commissie vast over de mannen in witte pakken.

De commissie verwijt ex-minister Sorgdrager (Justitie) dat ze de Tweede Kamer onjuist heeft ingelicht over het onderzoek door de rijksrecherche hierover. De brief van Sorgdrager aan de Kamer bevatte volgens de commissie de onjuiste suggestie dat slechts één getuige de witte pakken had gezien. ,,Het onderzoek bevat tenminste negen van zulke getuigenissen.''

Eigen onderzoek van de commissie tijdens de parlementaire enquête heeft geen nieuwe feiten opgeleverd. De commissie heeft zelfs navraag gedaan bij leveranciers van witte pakken. Het rapport vermeldt wel de resultaten van een onderzoek van Defensie begin dit jaar onder manschappen van de marechaussee. Zij werden niet gehoord bij het eerdere onderzoek door de rijksrecherche. Twee van hen zeiden mannen in witte pakken te hebben gezien. De eerste sprak van een ploeg van vijftien personen in witte overalls met capuchon, de tweede sprak ,,gedetailleerd'' over vijf personen die Hebreeuws spraken. De commissie kan geen opheldering verschaffen over deze personen, noch over enkele Israeliërs die zich kort na de ramp bij de commandowagen van de politie hebben gemeld.