Tweeverdieners

De discussie over het onderwerp tweeverdieners (Jeannet Dooper, 13 april) is belangrijk. Juist daarom heb ik moeite met de uitspraak van B. Fles (17 april), voorzitter van de Gezinsraad. Haar reactie is gebaseerd op twee voorbarige gelijkstellingen.

Ten eerste stelt zij `opvoeden' en `tijd nemen voor je kind' aan elkaar gelijk. Waarop baseert zij dat? En waarom gaat zij niet in op Doopers idee, dat de grootste opvoedende werking juist ligt in het thuis bezig zijn (afwassen, schoonmaken) in aanwezigheid van de kinderen? Ik kan dat idee overigens uit eigen waarneming bevestigen. Opvoeden doe je – in die opvatting – niet per se uitsluitend wanneer je al je aandacht op je kind richt.

Ten tweede stelt zij `geëmancipeerd land' gelijk aan `veel vrouwen werken buiten de deur en dragen evenredig bij aan het gezinsinkomen'. Wat verstaat zij dan onder emancipatie? Ik dacht altijd dat emancipatie vooral met levenshouding, met opvattingen te maken had: als je geëmancipeerd bent, heb je je vrijgemaakt van bepaalde vooroordelen (bv.over de man-vrouw-verhouding).

Als Fles al kan voorspellen dat emancipatie een evenredige arbeidsparticipatie van de vrouw oplevert, is óf haar emancipatie geen vrijmaking, maar een nieuwe geconditioneerde reactie of zij veronderstelt dat een groot deel van de moeders veel meer wil werken dan nu. Maar dat is een veronderstelling die eerst bewezen moet worden.

    • Ruth in `T Veld