TNO en Signaal bij opvolger F-16

Twee Nederlandse bedrijven, Signaal USFA uit Eindhoven en TNO uit Den Haag, doen mee aan de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF) door het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin. Tien andere Nederlandse bedrijven zijn met Lockheed in gesprek over een eventuele bijdrage aan het project.

Signaal USFA en TNO zullen voor het Lockheedconcept van de JSF bijdragen leveren op het gebied van superkoeling van infraroodsensoren en het snel verwerken van gegevens die bestemd zijn voor de cockpit. Tot de bedrijven waarmee nog wordt onderhandeld behoren o.a. de voormalige Fokker-bedrijven (nu eigendom van Stork), Delft Instruments, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR), Philips, Origin, en Syllogic. Het NLR heeft eerder voor Lockheed al windtunnelproeven voor het JSF-ontwerp gedaan.

Lockheed Martin is naast Boeing een van de twee potentiële bouwers van de JSF die over een paar jaar de F-16 en een aantal andere gevechtsvliegtuigen moet gaan vervangen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie beslist over ongeveer twee jaar welke van de twee vliegtuigbouwers de JSF mag leveren. Daarna start de eigenlijke ontwikkelingsfase, die zal duren tot circa 2007. Pas dan begint de serieproductie.

Nederland zal, waarschijnlijk volgend jaar, beslissen of het meedoet aan de ontwikkelingsfase van de JSF. De eigenlijke bestelling van de JSF als opvolger van de F-16 volgt veel later. Als Nederland kiest voor het Amerikaanse gevechtsvliegtuig – en insiders achten die kans heel groot – zal de eerste daarvan overigens niet vóór het jaar 2010 worden geleverd. Pas dan zijn de eerste Nederlandse F-16's, die net een zogenoemde midlife update hebben ondergaan, aan het eind van hun technische levensduur.

Het Joint Strike Fighterprogramma wordt nu al het grootste gevechtsvliegtuigprogramma van de 21ste eeuw genoemd. Verwacht wordt dat er in totaal 4.000 tot 5.000 JSF-vliegtuigen in verschillende versies worden gebouwd. Het gaat om een bedrag van honderden miljarden dollars.

Als de Nederlandse industrie er in slaagt vanaf het begin bij het project betrokken te raken, kan dat vele miljarden aan orders opleveren en enkele duizenden arbeidsplaatsen. Den Haag heeft voor JSF-kwalificatieprojecten 150 miljoen gulden subsidie uitgetrokken. Nederlandse bedrijven proberen overigens niet alleen mee te doen aan het Lockheedproject, maar zijn ook in de markt voor het JSF-concept van Boeing.