`Reactief'

,,De Kamer opereert in de eerste jaren reactief op de ontwikkelingen van gezondheidsklachten in relatie tot de Bijlmerramp. Vanaf 1997 trekt de Kamer één lijn: een inventariserend onderzoek.''

,,Het is uiteraard goed wanneer de Tweede Kamer hoort wat er in de samenleving speelt, maar het is niet goed dat het onderwerp weer snel van de agenda verdwijnt zodra de maatschappelijke aandacht is verminderd. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de Tweede Kamer het onderwerp vervolgens bevredigend afhandelt.''

,,Op een enkele uitzondering na zijn de woordvoerders Volksgezondheid onvoldoende aktief geweest.''

,,Opvallend is dat de woordvoerders ieder voor zich met de ramp bezig zijn maar dat dit niet leidt tot een gezamenlijke aanpak. [...] Tussen een aantal woordvoerders bestaat echter een zodanig verschil van inzicht over deze ramp dat het leidt tot een grimmige werkverhouding.''

,,De Commissie ziet een patroon waarbij geen eensgezindheid is over de wijze waarop dit onderwerp geagendeerd moet worden. [...] Het gevolg is een ad hoc aanpak in de Tweede Kamer.''

,,Woordvoerders zelf zijn debet aan het feit dat de verantwoordelijkheden binnen het kabinet onhelder zijn door de minister van Verkeer en Waterstaat als coördinerend minister te zien, zonder daarover afspraken te maken net het kabinet.''