Opnieuw nederlaag voor Jeltsin

President Jeltsin van Rusland is er opnieuw niet in geslaagd zich te ontdoen van procureur-generaal Joeri Skoeratov. De Federatieraad, de `Eerste Kamer' van het Russische parlement, weigerde gisteren opnieuw in te stemmen met het ontslag.

Onder druk van Jeltsin heeft Skoeratov tot twee keer toe zijn ontslag ingediend. Maar tot twee keer toe heeft de Federatieraad het afgewezen. Gisteren stemden 61 van de 178 leden van de Federatieraad in met het ontslag. Voor een meerderheid waren negentig stemmen nodig.

Voor de Russische president gaat het om een nieuwe, gevoelige nederlaag: de Federatieraad bestaat uit Ruslands regionale leiders, die in meerderheid door Jeltsin zijn benoemd en geacht worden hem heel wat trouwer te zijn dan de leden van de andere Kamer van het parlement, de uiterst rebelse Doema.

Jeltsin heeft gisteren niet gereageerd op de stemming; hij nam volgens een van zijn woordvoerders de uitslag van de stemming in de Federatieraad ,,kalm'' op. Skoeratov zei op zijn post te blijven, hoewel Jeltsin hem heeft geschorst. Volgens hem ligt het initiatief nu weer bij de president. Waarnemers reageerden op de stemming met de conclusie dat de invloed van de president bij de Federatieraad drastisch is afgenomen.

De procureur-generaal raakte in conflict met de president toen onderzoeksmateriaal in zijn strijd tegen de corruptie uitwees dat de eigen familie van de president en enkele van zijn adviseurs zijn betrokken bij laakbare praktijken, zoals het aannemen van steekpenningen in ruil voor contracten met een Zwitsers bedrijf, dat betrokken is bij de renovatie van het Kremlin. Het Kremlin, dat die conclusies bestrijdt, trachtte Skoeratov daarop in diskrediet te brengen door een video te laten lekken waarop de procureur-generaal te zien was in een bordeel, in het gezelschap van twee naakte vrouwen.

Die actie werkte evenwel averechts: vlak nadat de video op de Russische televisie was vertoond, stemde de Federatieraad voor de eerste keer tegen het ontslag van Skoeratov. Jeltsin kan ministers per decreet ontslaan, maar heeft voor het ontslag van de procureur-generaal de instemming van de Federatieraad nodig.

Volgens de voorzitter van de Federatieraad, Jegor Strojev, kan de president voor de derde keer een verzoek om Skoeratovs ontslag indienen.

Critici van Skoeratov verwijten hem te laks te zijn geweest in de bestrijding van de corruptie; hij zou zich pas hebben ingespannen toen hij zijn baan in gevaar zag.

Jeltsin probeert na maanden van ziekte en afwezigheid zijn stempel weer op de politiek te drukken. Dat lukt dan niet erg: zijn nederlaag in de Federatieraad wordt algemeen gezien als een illustratie van zijn isolement.

(Reuters, AP, AFP)