`Onzorgvuldig'

,,De commissie-Hoekstra [die in opdracht van het kabinet onderzoek heeft gedaan naar de vrachtbrieven, red.] is door de minister van VWS gebruikt als excuus voor de late start van het inventariserende onderzoek (door het AMC, red.). [...] De minister [heeft] de Kamer niet geïnformeerd over de werkelijke reden voor de vertraging, namelijk het feit dat het AMC meer tijd nodig had voor de opzet en voorbereiding van het onderzoek. De Commissie vindt dit onzorgvuldig.''

,,In een periode waarin steeds meer signalen komen dat er mensen zijn met gezondheidsklachten [zet] de minister van VWS pas onder politieke druk (een motie) vaart achter de start van een al zes maanden eerder toegezegd inventariserend onderzoek.''

,,De Kamer wordt niet expliciet geïnformeerd over de beslissing [...] geen lichamelijk onderzoek te doen. Ook niet wanneer er naar gevraagd wordt.''

,,De Commissie is van mening dat er vanaf oktober 1992 meerdere momenten zijn, die aanleiding geven voor een nader onderzoek naar de gevolgen van de ramp voor de volksgezondheid. Dit gebeurt pas in 1998 door het RIVM. [...] Hiertoe [had zij] eerder haar verantwoordelijkheid moeten nemen.''