`Onvolledig'

,,[...] de minister van V&W [heeft] de Tweede Kamer niet geïnformeerd over de door de RVI [Rijksluchtvaartinspectie, red.] gesignaleerde verschillen tussen de airway bills [vrachtbrieven, red.], het cargo manifest [een globale beschrijving van de lading van het vliegtuig, red.] en Notoc [lijst van gevaarlijke stoffen, red.]. De Commissie is van mening dat dit wel had moeten gebeuren.''

,,Op 17 september 1996 is de RLD [Rijksluchtvaartdienst, red.] op de hoogte van de alarmerende conclusies van de RVI. Op 19 september 1997 schrijft de minister de Kamer dat er in de documenten verschillen zitten `die van administratieve aard lijken te zijn'. Naar de mening van de Commissie is dit onjuist.''

,,Woordvoerders [van de Kamer, red.] zelf zijn debet aan het feit dat de verantwoordelijkheden binnen het kabinet onhelder zijn door de minister van Verkeer en Waterstaat als coördinerend minister te zien, zonder daarover afspraken te maken met het kabinet.''