`Onvoldoende'

,,Haar positie wordt enigszins bemoeilijkt doordat er op dat moment [van de ramp, red.] een overgangssituatie is van de vigerende Luchtvaartrampenwet naar de nieuwe Luchtvaartongevallenwet.''

,,De minister van V&W heeft zich bij enkele gelegenheden bemoeid met het werk van de vooronderzoeker, in tegenspraak met het door haar zelf geformuleerde uitgangspunt.''

,,Bij communicatie en voorlichting met betrekking tot de ramp zijn fouten gemaakt.''

,,Vragen vanuit de samenleving, die in het kader van de technische oorzaakvinding niet aan de orde zijn, zijn onvoldoende beantwoord. Het betreft met name de schuldvraag, vragen over de lading, en over gezondheidsrisico's. Het aanstellen van een coördinerend minister had dit kunnen voorkomen.''