`Onjuist'

,,[...] de minister van Justitie [heeft] slechts vanuit een strafrechtelijke optiek naar het ladingdossier gekeken, waar [...] een bredere kijk mogelijk en wenselijk was geweest.''

,,De [door] minister Sorgdrager gewekte suggestie dat er tussen vele getuigen slechts één getuige is geweest die mannen in vreemde witte pakken heeft gezien, is feitelijk onjuist. Het Rijksrecherche-onderzoek bevat minstens negen van zulke getuigenissen.''

,,[...] de Tweede Kamer [is voorts] door de minister onvolledig ingelicht. [...] het onderzoek van de Rijksrecherche wordt niet gepresenteerd per deelopdracht, de bevindingen zijn niet gerelateerd aan alle vragen die in de Tweede Kamer over de mannen in witte pakken zijn gesteld en de minister maakt geen melding van de enige authentieke verklaring die de Rijksrecherche heeft kunnen achterhalen (namelijk een radioverslag).''