Nederlandse economie vorig jaar 3,8 procent gegroeid

De Nederlandse economie is vorig jaar wat krachtiger geëindigd dan tot nu toe werd aangenomen. Dit blijkt uit de kwartaalrekeningen over 1998 die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen heeft gepubliceerd.

Uit een eerdere schatting van het CBS bleek dat de economische groei in het vierde kwartaal op jaarbasis 3,1 procent bedroeg, na 3,2 procent in het derde kwartaal, 3,7 procent in het tweede kwartaal en 4,9 procent in het eerste kwartaal. Die neergaande lijn blijkt in het vierde kwartaal te zijn onderbroken. Het CBS stelde vanmorgen zijn telling van de economische groei in het laatste kwartaal van 1998 opwaarts bij van 3,1 procent naar 3,3 procent. Voor geheel 1998 is de economische groei opwaarts bijgesteld van 3,7 procent naar 3,8 procent. Van kwartaal op kwartaal groeide de economie in het vierde kwartaal met 1,3 procent, in plaats van de 1,1 procent die het statistisch bureau eerder raamde.

De extra impuls uit het vierde kwartaal is overigens voor een deel afkomstig van de akkerbouw. Een groter deel van de oogst viel vorig jaar in het vierde, in plaats van in het derde kwartaal. Volgens Rabo-analist W. van Assenbergh heeft de bijstelling die het CBS voor het vierde kwartaal heeft gemaakt een voornamelijk technisch karakter, met nauwelijks gevolgen voor het totale beeld van het verloop van de conjunctuur.

Over geheel 1998 steeg de gezinsconsumptie met 4,5 procent. De consumptiegroei was in de tweede helft van het jaar, met 5 procent, fors hoger dan in de eerste helft. Er werd vooral meer besteed aan duurzame goederen, terwijl de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen nauwelijks stegen.

De uitvoer, die met 6 procent steeg in 1998, nam in de loop van het jaar af. In het laatste kwartaal daalde de groei naar 3,5 procent. Dat kwam vooral door de afnemende vraag naar producten van de metaal- en chemische industrie. Dergelijke producten nemen meer dan de helft van het totale Nederlandse exportpakket voor hun rekening.

Over de economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar heeft het CBS pas volgende maand cijfers. Veel bankanalisten verwachten, met name op basis van de terugvallende industriële productie, een terugval in de economische groei waarna de economie in de volgende drie kwartalen van dit jaar weer aantrekt.

Het CBS heeft ook het effect becijferd van de varkenspest op de Nederlandse economie. Zou de varkenspest in 1997 zich niet hebben voorgedaan, dan zou het niveau van het bruto binnenlands product (bbp) in 1997 hoger zijn geweest. Het groeicijfer voor 1997 ten opzichte van 1996 zou dan 0,4 procentpunt hoger zijn uitgekomen, op 4,0 procent. Het groeicijfer voor 1998 zou juist 0,4 procentpunt lager zijn uitgevallen, op 3,4 procent.