`Nalatig'

,,De Commissie vindt, gezien de maatschappelijke onrust rondom het uranium, het onbegrijpelijk dat [...] de minister van VROM nooit heeft aangedrongen op actief laten zoeken naar het verarmd uranium en de minister van VROM de burgemeester van Amsterdam niet heeft geïnformeerd over de vondst van het verarmd uranium.''

,,De Commissie is gezien het bovenstaande van mening dat de werkwijze van het ministerie van VROM nalatig is geweest ten aanzien van het verarmd uranium.''