Lading

Heeft de enquêtecommissie alle openstaande vragen over de lading kunnen beantwoorden?

Uit het hoofdstuk waarin de gang van zaken rond de vrachtdocumenten wordt beschreven, blijkt dat de commissie zich niet heeft beziggehouden met de aard van de lading. ,,De commissie kan en wil met deze analyse geen uitspraak doen over de lading die feitelijk in de AXG heeft gezeten, aangezien niemand, om evidente redenen (alles is verbrand, staat elders in het rapport, red.), meer in staat is deze lading te controleren en zo de vrachtbrieven te verifiëren.''

De commissie gaat dan ook niet meer in op de aanwezigheid van grondstoffen voor de productie van het zenuwgas Sarin in de El Al-Boeing. Wel wordt in het hoofdstuk over de gezondheidsklachten opgemerkt dat er na de crash schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Dat was het gevolg van de verbranding van kerosine, (kunststof)materialen in het vliegtuig zelf, de lading, en de bouwmaterialen in de flats gezamenlijk, aldus de commissie.

Over de vrachtbrieven, in het bijzonder de documenten van de bij het begin van het onderzoek nog onbekende twintigduizend kilo, luidt de conclusie dat ,,afgezien van kleine, verklaarbare verschillen, er geen aanduidingen bestaan dat er met de lading gefraudeerd is''. Eerder is het zo, aldus de commissie, dat de veelheid aan formulieren bij luchtvracht vergissingen in de hand werkt.