Kosovo 4

Met het voortreffelijke artikel van generaal b.d. Van Vuren (20 april) kan ik me verenigen, op een opmerking na. Hij schrijft: ,,Aan de inzet van grondtroepen is waarschijnlijk niet meer te ontkomen en het zou een goede zaak zijn als wij, het volk, van de NAVO eisen met de voorbereiding te beginnen. Een gevaarlijk alternatief voor onze grondtroepen is het bewapenen van de UÇK-strijders en hen het vuile werk laten doen omdat onze praatjes over mensenrechten (dan) voos blijken te zijn.''

Deze laatste zin begrijp ik niet. Sinds wanneer mag in een zgn. rechtvaardige oorlog (wat de bevrijding van Kosovo zonder meer is) geen hulp worden aanvaard die door de meest belanghebbenden wordt aangeboden? Van de geallieerde troepen die Nederland in 1944/45 bevrijdden maakten toch ook Nederlandse eenheden deel uit? Sinds de Kosovaren het akkoord van Rambouillet hebben ondertekend streven zij hetzelfde doel na als de NAVO en staat in principe niets een intensieve samenwerking tussen NAVO en UÇK in de weg.

Kostbare tijd is er intussen verloren gegaan door het verzuim deze samenwerking aan te gaan. Bruggenhoofden van het UÇK binnen Kosovo zijn ondertussen door de Serviërs opgerold omdat de NAVO nagelaten heeft deze posities vanuit de lucht in voldoende mate te bevoorraden. Het gevolg is dat de komende verovering van Kosovo een aanzienlijk hogere prijs zal vergen aan verliezen aan NAVO-kant. Het verzuim van de NAVO om het UÇK binnen Kosovo adequaat te bevoorraden heeft de eigen militaire positie ernstig verzwakt en is dus aan te merken als een ernstige fout.