Kamer steunt opvang Kosovaren

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt het plan van staatssecretaris Cohen (Justitie) om duizend tot tweeduizend Kosovaarse vluchtelingen als oorlogsontheemden voor opvang naar Nederland te halen. Zij krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning (vvtv, maximaal voor drie jaar), totdat zij weer naar hun regio in Kosovo terug kunnen.

De VVD-fractie is daar tegen, zij vreest dat veel vluchtelingen zullen gaan procederen voor een permanente verblijfsvergunning.

VVD-woordvoerder Kamp zei daarover gisteren tijdens een spoedoverleg in de Kamer: ,,Dan krijgt Milosevic zijn zin''. Kamp had liever een noodwet voor de opvang van Kosovaren gehad, zonder dat zij toegang tot asielprocedures krijgen. Hij zei ,,diep bedroefd'' te zijn en voorziet straks meer aandacht voor zulke procedures dan voor de opvang.

De fracties van PvdA, CDA, GroenLinks en D66 vinden wél dat Nederland meer Kosovaarse vluchtelingen moet opvangen. Vanmiddag zou een daarop gerichte motie-Rosenmöller (GroenLinks) in stemming komen.

Staatssecretaris Cohen wil afwachten of dat nodig is; volgens hem hoeft het getal 2.000 ,,niet de bovengrens'' te zijn. Het oordeel van de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, en de situatie in de vluchtelingenkampen zullen daarvoor beslissend zijn, zei hij.

De Tweede Kamer wil ook een ruimer toelatingsbeleid dan het kabinet voor familieleden van Kosovaarse vluchtelingen.

Het kabinet had alleen eerstegraads familieleden (kinderen, ouders) recht van overkomst willen geven. Maar een Kamermeerderheid (exclusief VVD en CDA) wil dat recht uitbreiden tot tweedegraads familieleden.

Ook daarover zou vanmiddag nog een motie-Rosenmöller in stemming komen.