Euthanasie-arts

Waar ik bang voor was, is dus nu gebeurd. De omstreden Amerikaanse euthanasie-arts dr. Jack Kevorkian (dokter dood genoemd) is veroordeeld wegens moord en krijgt hiervoor 10 tot 25 jaar celstraf (NRC Handelsblad, 26 maart). Met alle respect voor wat hij in het verleden deed als euthanasie-arts ter verlichting van stervende patiënten, kon je bijna op zijn veroordeling zitten wachten. Eens zou hij weer de wettelijke fout ingaan en de Amerikaanse staat geen pardon meer kennen. Dit is helaas gebeurd, door als onbevoegd arts – hij werd in 1991 uit zijn ambt gezet – toch euthanatica toe te dienen aan een patiënt, op video vastlegde en door CBS liet uitzenden. Hij heeft hierdoor een verkeerd signaal afgegeven en mede geen positieve bijdrage geleverd aan de euthanasie-discussie in Amerika. Zijn strijd voor het legaliseren van het recht voor vrijwillige euthanasie heeft hem de das omgedaan. Hij is niet de strijder meer, maar het slachtoffer ten spijt geworden.