EU dreigt vlees uit VS te weren

De Europese Commissie dreigt met een totaal invoerverbod voor vlees uit de VS. Dat verbod moet per 15 juni ingaan, tenzij er voor die tijd een aanvaardbare verklaring komt voor de aanwezigheid van hormonen in twaalf procent van het vlees dat uit de VS wordt ingevoerd.

De EU staat geen invoer toe van vlees afkomstig van dieren die met hormonen zijn behandeld. Het gisteren door de Commissie geuite dreigement zet de handelsrelaties tussen de EU en de VS opnieuw onder spanning. De sfeer was juist iets verbeterd nadat de Commissie had besloten om zich neer te leggen bij een veroordeling door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van de Europese invoerregeling voor bananen. Onenigheid over de rechtmatigheid van de bananenregeling heeft jarenlang de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS negatief beïnvloed.

De VS bestrijden al tien jaar lang de rechtmatigheid van het Europese invoerverbod voor hormonenvlees. Volgende maand wordt een uitspraak van de WTO verwacht naar aanleiding van Amerikaanse klachten. De EU meent dat de consumptie van hormonenvlees schadelijk is voor de volksgezondheid. De WTO moet beslissen of de EU deze stelling met voldoende wetenschappelijke argumenten kan onderbouwen.

Volgens de VS houdt de EU Amerikaans vlees alleen tegen om Europese vleesproducenten te beschermen. Runderen die met hormonen behandeld zijn groeien sneller dan andere dieren. Het gebruik van hormonen betekent daarom een verlaging van de productiekosten. Als de WTO de EU in het ongelijk stelt, mogen de VS sanctiemaatregelen nemen.

Voor een totale boycot van Amerikaans vlees heeft de Europese Commissie de instemming van de EU-lidstaten nodig. De omvang van de Europese invoer van Amerikaans vlees is overigens zeer beperkt. Volgens de Europese Commissie gaat het om 7.000 tot 8.000 ton rundvlees per jaar. De EU voert jaarlijks 400.000 ton vlees in. De waarde van het jaarlijks geïmporteerde Amerikaanse vlees bedraagt zo'n veertig miljoen gulden.

De VS vinden die omvang van de vleesexport naar Europa niet zo belangrijk. Het gaat de Amerikanen om het principe: als de EU met hormonen behandeld vlees om reden van volksgezondheid mag tegenhouden, dan is de kans groot dat ook andere Amerikaanse producten de EU niet binnen mogen. De VS willen met name dat de EU volksgezondheidsbezwaren tegen genetisch gemanipuleerde landbouwproducten laat varen. Als de EU hiertoe niet bereid is, kunnen de VS vrijwel geen landbouwproducten meer naar de EU uitvoeren.