Ein Berliner

De mededeling in deze krant van 14 april dat Sicco Mansholt belangrijke stukken van J.F. Kennedy's beroemde Berlijnse rede van 1963 heeft geïnspireerd, was bijzonder interessant. Persoonlijk meen ik in de geciteerde teksten toch ook wel de hand van Alfred Moser te herkennen. Hij was een in de jaren dertig naar Nederland uitgeweken Duitse sociaal-democraat, die hier al spoedig een functie in de SDAP kreeg. Later werd hij in Brussel persoonlijk medewerker en politiek adviseur van Mansholt. Moser had een grote kennis van de Duitse politieke geschiedenis.