CHRONOLOGIE

De geschiedenis van de Rijksdag omvat ruim honderd jaar. Een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen:

Januari 1871 De Pruisische koning Wilhelm I wordt uitgeroepen tot Duits keizer in de Spiegelzaal van Versailles. Mei 1871 Het parlement stemt in met de bouw van een nieuw monumentaal regeringsonderkomen. Verder wordt besloten een internationale architectenwedstrijd uit te schrijven. December 1871 De architect Ludwig Bohnstedt wordt tot winnaar uitgeroepen. De aangestelde bouwmeesters betwijfelen echter of het ontwerp goed genoeg is, waarop een lange periode van onzekerheid volgt. Januari 1882 Er wordt een nieuwe wedstrijd uitgeschreven, ditmaal toegespitst op Duitse en Oostenrijkse architecten. De Duitse architect Paul Wallot wint de eerste prijs. Juni 1884 Keizer Wilhelm I legt tijdens een feestelijke ceremonie de eerste steen. December 1894 Keizer Wilhelm II, kleinzoon van Wilhelm I, legt de laatste steen van het tienjarige bouwproject. November 1918 `Leve de Duitse republiek!' Met deze woorden roept de SPD-politicus Philipp Scheidemann, vanaf het balkon van de leeszaal, de republiek uit. Mei 1932 De NSDAP wordt grootste regeringspartij. Verscheidene afgevaardigden verschijnen tijdens zittingen in uniform. Februari 1933 In de nacht van 27 op 28 februari – precies vier weken na Hitlers machtsovername – gaat de Rijksdag in vlammen op. Nog diezelfde nacht wordt de Nederlander Marinus van der Lubbe op verdenking van brandstichting opgepakt. Mei 1933 De Rijksdag in oude samenstelling, vergaderend in de nabij gelegen Kroll-Oper, houdt op te bestaan. De oppositiepartijen worden opgeheven. In een nieuw gekozen Rijksdag zitten slechts nationaal-socialisten. 1940-1945 Tijdens de oorlog wordt de Rijksdag verschillende malen gebombardeerd en onder vuur genomen door de geallieerden. Mei 1945 Op de dag dat Berlijn capituleert (2 mei 1945) hijsen Russische soldaten de rode vlag op het Rijksdaggebouw, waarvan alleen de façade nog overeind staat. 1946 In de directe omgeving van de Rijksdag worden volkstuinen aangelegd die mede een einde moeten maken aan de ergste hongersnood van de Berlijnse bevolking. Februari 1961 De Berlijnse architect Paul Baumgarten neemt de precaire opdracht aan de westvleugel van de Rijksdag opnieuw vorm te geven. Het gebouw moet weer een `Plenarsaal' krijgen. April 1973 Baumgarten beëindigt zijn opdracht. Oktober 1990 Op de trappen van de Rijksdag wordt Duitsland officieel herenigd. Oktober 1991 De Bundestag besluit dat de Rijksdag moet worden gerestaureerd, zodat hij weer als parlementsgebouw kan gaan fungeren. Er wordt een internationale ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Juni 1993 Het ontwerp van de Britse architect sir Norman Foster wint de eerste prijs. Juni 1995 Het kunstenaarspaar Christo en Jeanne-Claude voert zijn project `verhulling Rijksdag' uit; het evenement trekt 5 miljoen bezoekers. Vervolgens begint architect Foster met het restaureren van de Rijksdag. April 1999 Officiële opening van de Rijksdag.