Bezuinigingsronde

De gevreesde, eerste tussentijdse bezuinigingsronde van Paars II bleek minder zwaar dan verwacht (NRC Handelsblad, 19 april). Behalve voor minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking (OSW), die vanuit China liet weten akkoord te gaan met een bezuiniging van 310 miljoen gulden. En dat terwijl tijdens de formatie het budget van OSW al dusdanig werd uitgekleed dat zelfs `beroepsminister' Pronk bedankte voor een derde termijn op zijn geliefde OSW. Maar Herfkens had toen, net als nu, geen last van gewetensbezwaren en deed wat van haar gevraagd werd.

Een dag na het bekendmaken van de bezuinigingen, was elke PvdA'er die ook maar iets van doen heeft met ontwikkelingswerk aanwezig op de jaarlijkse PvdA-conferentie over Afrika. Er was geen spoor van protest te merken. Het uitblijven van een reactie is des te opmerkelijker als men beseft waar het leeuwendeel van het bezuinigde geld naar toe gaat: de opvang van asielzoekers. Dit is een belangrijk en strevenswaardig doel, maar heeft strikt genomen niets met ontwikkelingswerk te maken. Sterker nog: ontwikkelingswerk is een van de belangrijkste beleidsinstrumenten om het aantal asielzoekers te doen verminderen. Daarnaast reserveert het kabinet dit en volgend jaar 100 miljoen gulden voor noodhulp en vredesoperaties. Eveneens belangrijk, maar ook hier is structureel ontwikkelingswerk een belangrijke beleidsmiddel om problemen te voorkomen die met die 200 miljoen opgelost moeten worden. Ten koste van meer geld voor loodgieters, kiest het kabinet voor meer emmers en dweilen.