Auto remt zelf

De gemeente Tilburg begint op 1 oktober dit jaar in samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een test met twintig zelfremmende auto's. De auto's grijpen zelf in wanneer de maximumsnelheid wordt overschreden. Honderdtwintig huishoudens krijgen beurtelings twee maanden de beschikking over een proefauto.