Antillianen `in de marge'

Antillianen bevinden zich in een ,,zorgelijke positie'' en leven steeds meer in de marge van de Rotterdamse samenleving. De problemen van Antillianen en Arubanen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt nemen toe.

Dit blijkt uit de Minderhedenmonitor 1998, een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Antillianen verlaten steeds vaker voortijdig de school en volgen vaker `lagere' vormen van onderwijs. Net als immigranten van Turkse en Marokkaanse afkomst profiteren Rotterdamse Antillianen maar weinig van de verbeteringen op de arbeidsmarkt.

De positie van de Antillianen is volgens de onderzoekers vooral zorgelijk door de recente instroom van een grote groep jongeren die zich in Rotterdam heeft gevestigd. ,,Zij hebben een laag opleidingsniveau, een slechte beheersing van de Nederlandse taal en ook op het terrein van de arbeid staan zij achteraan de rij'', concludeert de Minderhedenmonitor.