Van Aartsen: geen inzet van grondtroepen

Er is volgens minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) ,,geen sprake van een NAVO-plan om in de Kosovo-crisis op grote schaal grondtroepen in te zetten'', zo heeft hij vanmorgen in de Tweede Kamer gezegd.

Van Aartsen zei dat de Nederlandse regering dagelijks in contact staat met NAVO-partners en dat de regeringen in Washington, Londen, Parijs en Bonn en Den Haag niets voor de inzet van grondtroepen voelen. Verwijzend naar andere verhalen daarover in internationale media zei hij: ,,We gaan van persverhaal naar persverhaal, maar er is werkelijk niets veranderd, en dat geldt voor alle relevante Navo-hoofdsteden.'' Van Aartsen zei dat premier Kok vanmorgen nog telefonisch van president Clinton de verzekering heeft gekregen dat er op de aanstaande NAVO-top in Washington, eind deze week, inzake deze kwestie ,,niet op verrassingen moet worden gerekend''.

Het kabinet kreeg vanmorgen instemming van de Tweede Kamer voor de uitbreiding van de militaire bijdrage met vier F-16's (tot twintig), een uitbreiding met 55 militairen op de Italiaanse basis Amendola (tot 278) en een onderzeeboot in de Adriatische Zee voor de NAVO-eenheden die in de Kosovo-crisis actief zijn. Alleen de SP-fractie was tegen de uitbreiding.

Van Aartsen benadrukte dat de NAVO zowel langs het militaire spoor als het diplomatieke werkt aan een oplossing voor de Kosovo-crisis. Nederland is als tijdelijk lid van de Veiligheidsraad met anderen actief om steun van Rusland en China te krijgen voor een resolutie die ,,een diplomatieke opening biedt'' en president Milosevic tot inbinden moet brengen. Maar geen van de negentien NAVO-leden is voor een tijdelijk staakt-het-vuren, voor 24 of 48 uur, zonder dat Joegoslavië serieus kenbaar maakt aan voorwaarden te willen voldoen en daarvoor direct verificatiemaatregelen toestaat, aldus Van Aartsen. Dat de huidige NAVO-luchtacties zonodig nog weken kunnen en moeten doorgaan staat volgens hem vast. Hij noemde dat ook niet verrassend.

Rusland is onmisbaar als bemiddelaar en voelt thans volgens Van Aartsen ook meer voor een rol op de voorwaarden die de NAVO stelt, zoals het terugtrekken van alle Servische militairen en politie uit Kosovo en afspraken voor de toekomst van dat gebied. Rusland vreest een zeker isolement, ,,men wil in Moskou niet teveel met Milosevic worden geassocieerd'', zei Van Aartsen daarover. De Nederlandse regering zou graag zien dat Rusland aanwezig zou zijn bij de NAVO-top in Washington, zeker nu premier Tsjernomyrdin aan het sonderen is of Milosevic in beweging te krijgen valt. Voor de wat verdere toekomst moet aan een economisch stabiliseringsplan voor de Balkan worden gedacht, waarin de Europese Unie, het IMF en de Wereldbank betrokken moeten zijn.