Telecom Italia stelt voorwaarden

De raad van bestuur van Telecom Italia vindt dat het bedrijf alleen moet fuseren met Deutsche Telekom als de Duitse staat afstand doet van zijn stemrecht, maar is verder in principe akkoord.

Bijna driekwart van Deutsche Telekom is in staatshanden. Na een fusie zou ongeveer veertig procent van de nieuw te vormen joint venture in handen van de Duitse overheid blijven. Omdat de Italianen willen vermijden dat Telecom Italia onder controle komt van een andere staat, zou Bonn officieel afstand moeten doen van zijn stemrecht.

De positie van de Duitse overheid is het grootste struikelblok. Het Italiaanse kabinet wil ook duidelijkheid over mogelijke verkoop van het Duitse staatsbelang aan één of meerdere grote bedrijven. Ook dat zou een vorm van controle vanuit het buitenland kunnen opleveren waarmee Rome niet akkoord gaat.In Italië is ongerust gereageerd op berichten uit Duitsland dat Bonn tegen de voorgestelde 50-50 verhouding is omdat die besluitvorming zou bemoeilijken en geen juiste afspiegeling is van de marktkapitalisatie van de twee bedrijven. Die ligt op 60-40 in het voordeel van de Duitsers.

In zijn communiqué onderstreept Telecom Italia dat het moet gaan om ,,een fusie op basis van gelijkheid''. ,,De raad heeft het principe van een industriële alliantie'' goedgekeurd, stond in de verklaring. De fusie moet leiden tot de vorming van de tweede telecommunicatiegroep ter wereld, of de grootste als marktkapitalisatie en het aantal vaste lijnen als maatstaf worden gebruikt.

In dat communiqué wordt ook duidelijk hoe de fusie in grote lijnen moet verlopen. Een nieuw te vormen bedrijf biedt zijn aandelen aan in ruil voor die van Deutsche Telekom en Telecom Italia. Dit aanbod is alleen geldig als tenminste 90 procent van het kapitaal erop ingaat. Over de geplande ruilvoet is nog niets meegedeeld. Verwacht wordt dat de aandeelhouders Telecom Italia een premie wordt aangeboden die is gebaseerd op de verwachte winststijging. Daarmee zou de waarde van het aandeel op 13 euro worden gesteld.

Olivetti heeft in zijn openbare bod op Telecom Italia 11,5 euro per aandeel geboden. Olivetti heeft laten weten dat de voorbereidingen voor het bod gewoon doorgaan. Het zou eind deze maand, begin volgende maand officieel worden gepresenteerd. Op de beurs in Milaan is vanmorgen de handel in Telecom Italia weer toegelaten. Het aandeel was twee dagen van de lijst gehaald in verband met onduidelijkheid over de fusieplannen.

Telecom Italia erkent in zijn communiqué dat voor de fusie goedkeuring vooraf van de Duitse en Italiaanse regering nodig is.