Strategie was splijtzwam Vopak

Onenigheid over de te volgen strategie was de voornaamste reden dat de fusie tussen de Rotterdamse havenconcerns Van Ommeren en Pakhoed (`Vopak') mislukte. Ook een reanimatiepoging van de commissarissen liep hierop stuk, zo verklaarde president-commissaris H. de Ruiter gisteren op de aandeelhoudersvergadering van Pakhoed.

De Ruiter wees erop dat Pakhoed de komende jaren snel wil expanderen in de distributie van chemische producten, waarin het bedrijf na acquisities van bedrijven als het Franse Lambert Rivière en het Amerikaanse Univar de grootste ter wereld is. Van Ommeren wilde het in de chemische distributie wat kalmer aan doen en vooral investeren in tankopslag, de belangrijkste activiteit van dit bedrijf. Dit geschilpunt bleek tijdens de fusiegesprekken een steeds grotere sta-in-de-weg.

Pakhoed-voorzitter Klaas Westdijk zei ,,met pijn te hebben geconstateerd'' dat in de media een beeld is ontstaan dat het ook op het persoonlijke vlak tussen hem en zijn Van Ommeren-collega Carel van den Driest niet boterde. ,,Niets is minder waar.''

Wel constateerde Westdijk dat er een groot verschil is in managementstijl tussen Pakhoed en Van Ommeren. De raad van bestuur opereert bij Pakhoed op afstand van de dagelijkse gang van zaken; de business-units hebben er een grote vorm van zelfstandigheid. Bij Van Ommeren is de raad van bestuur veel directer betrokken bij de aansturing van het bedrijf.

De Ruiter noch Westdijk ziet niets in hervatting van de fusiebesprekingen met Van Ommeren, waarvoor onder anderen Peter Paul de Vries, directeur van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB), op de vergadering gisteren nog eens om vroeg.

,,Ik vind dat trekken aan een dood paard'', omschreef Westdijk de situatie. Wel verontschuldigden De Ruiter en Westdijk zich tegenover de aandeelhouders dat de ware reden van het mislukken van de fusie te fragmentarisch naar buiten is gebracht.

Aanvankelijk kreeg `Brussel' alle schuld van de mislukte fusie. De Europese autoriteiten eisten met het oog op de dominante marktpositie van beide bedrijven dat ze tankcapaciteit in de Rotterdamse haven zouden inleveren. Ook daarover kon Vopak (de nieuwe naam van het bedrijf) het niet eens worden.