Regeerakkoord twistpunt bij debat over Twentestad

De Tweede Kamer steggelt over de vorming van Twentestad. De PvdA is voor, D66 tegen, de VVD weet het nog niet. Allemaal verwijzen ze naar het regeerakkoord, waar staat dat Hengelo en Enschede `in principe' moeten samengaan.

D66 houdt zich niet aan het regeerakkoord. Althans, dat vindt M. Barth, Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Barth is voorstander van de samenvoeging van Enschede, Hengelo en Borne tot Twentestad. Hoekema (D66) vindt juist dat hij zich houdt aan de letter van het regeerakkoord, als hij zich uitspreekt tegen die samenvoeging.

Gisteren begon het debat over een van de meest opvallende gemeentelijke herindelingen van deze kabinetsperiode, de vorming van Twentestad. De bevolkingen zijn in meerderheid tegen, het parlement is verdeeld. In het regeerakkoord staat dat ,,herindelingsvoorstellen (...) in principe (worden) uitgevoerd conform de provinciale voorstellen'. Het debat ging dan ook over de betekenis van `in principe' in een regeerakkoord.

D66 had gisteren pas na langdurig fractieberaad een standpunt ingenomen. De vorming van Twentestad is voor de democraten ,,niet aanvaardbaar'. Woordvoerder Hoekema vond dat de woorden `in principe' ,,er niets voor niets' staan. ,,Ze laten de mogelijkheid open om van het regeerakkoord af te wijken.' D66 kan ook bijna niet anders dan tegenstemmen: in een referendum – het stokpaardje van de democraten – heeft ruim negentig procent van de Hengeloërs zich tegen de fusie gekeerd.

De PvdA daarentegen steunt het plan omdat zij zich gebonden voelt aan het regeerakkoord. Barth: ,,Onze interpretatie is dat de woorden `in principe' weinig ruimte laten voor afwijkingen op hoofdlijnen.' Op de vraag van CDA'er Van der Hoeven, tegenstander van de fusie, of Barth vond dat haar coalitiepartners voor honderd procent achter het voorstel zouden moeten staan, antwoordde Barth: ,,Dat lijkt mij de consequentie van wat er in het regeerakkoord is afgesproken.'

De derde regeringsfractie, de VVD, had gisteren nog geen definitief oordeel over het wetsvoorstel. Toch had woordvoerder Balemans het relatief gemakkelijk in het debat. Waar Barth en Hoekema door collega-parlementariërs uit de tent werden gelokt, hield Balemans zijn `maiden speech'. En een Kamerlid mag tijdens zijn eerste toespraak niet geïnterrumpeerd worden.

Balemans wees erop dat de woorden `in principe' later aan het regeerakkoord zijn toegevoegd omdat ,,de Tweede Kamer geen stempelmachine is'. Maar, voegde hij daaraan toe, het regeerakkoord geeft het parlement slechts ,,beperkte ruimte om op onderdelen af te wijken van het wetsvoorstel'. Het oordeel van de provincie Overijssel, die zelf met het herindelingsvoorstel gekomen is, is belangrijk voor de VVD. Het definitieve standpunt laat Balemans afhangen van de antwoorden van minister Peper (Binnenlandse Zaken). Die zouden vanmiddag volgen.

    • Peter Leijten