PvdA onderzoekt campagnegelden

De PvdA doet zelf onderzoek naar de financiering van haar verkiezingscampagnes. Het gaat om een onderzoek door een groep van PvdA-leden met als inzet ,,het weerleggen van de aantijging dat de partij in strijd met de regels geld van het Europees Parlement heeft aangewend voor campagnes'', zegt J. Huige, ambtelijk secretaris van de PvdA.

De PvdA is er onlangs van beschuldigd jarenlang gelden van het Europees Parlement via de Anne Vondeling Stichting te hebben doorgesluisd naar de verkiezingskas in Amsterdam. Dat was in strijd met interne regels van het parlement en een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Ook andere partijen hebben zich in de loop der jaren aan die praktijken schuldig gemaakt.

Het onderzoek is in handen van secretaris Huige, oud-voorzitter E. van der Laan van de PvdA-raadsfractie in Amsterdam (en advocaat) en PvdA-europarlementslid A. Metten. Huige hoopt en verwacht dat het eigen onderzoek zal uitwijzen dat de beschuldigingen ,,op misverstanden'' berusten.

Of, en zo ja wanneer, er ook nog een onafhankelijk extern onderzoek komt, daarover kon Huige desgevraagd ,,niets zeggen''. Huige: ,,Wij streven er naar een zodanig resultaat te presenteren dat voor iedereen helder is. Ons onderzoek is binnen enkele weken afgerond, in elk geval voor de euroverkiezingen van juni.''