Plan: vier dagen per week naar basisschool

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) heeft een oplossing voor het lerarentekort voorgesteld: stuur basisschoolleerlingen vier dagen per week naar school, en geef ze één hele dag vrij. Op die dag kunnen leraren vrije dagen opnemen, vergaderen of zieke leraren op een andere school vervangen.

Volgens L. van Zijl van de VOO blijft het totaal aantal lesuren (1.000) per jaar gelijk. ,,Op die vier dagen duurt de school een half uur langer. En de zomervakantie wordt een week korter.'' Belangrijk is volgens hem dat niet alle scholen in een gemeente op dezelfde dag vrij geven. ,,Het gaat er juist om dat leraren die op verschillende dagen vrij zijn elkaar kunnen vervangen. Bovendien wordt de druk op de opvang te groot als alle kinderen dezelfde dag vrij hebben.''

W. van Katwijk van de oudervereniging Ouders en Coo vindt het voorstel ,,interessant'', maar hij betwijfelt of de uitwisseling van leraren wel mogelijk is. ,,Een leraar moet dan bij verschillende schoolbesturen een aanstelling hebben. Een hoop geregel.'' Veel scholen zullen volgens hem proberen op maandag of vrijdag vrij te krijgen. ,,Het lijkt me pedagogisch niet goed als ze middenin een week ineens een dag thuis zijn.''

W. de Vries van Stichting Ouder Belangen Organisatie reageert woedend. Werkende ouders komen volgens haar in de problemen. ,,Eerst moet de opvang geregeld worden. Waar moeten ouders anders met hun kinderen heen?''

,,Dit plan wordt gepresenteerd als oplossing voor het lerarentekort,'' zegt voorzitter L. Tichelaar van de Algemene Onderwijsbond. ,,Maar dat is het niet. Het tekort blijft, ook met dit plan.'' Wel een oplossing is volgens hem het totaal aantal lesuren per jaar terug te brengen. Hij realiseert zich dat dát werkende ouders zeker in de problemen brengt. ,,Maar het onderwijs is er niet voor om problemen van tweeverdieners op te lossen.''