Overleg over Baskenland zit muurvast

De Spaanse regering en de `gematigd' Baskisch-nationalistische partij PNV zijn er gisteren niet in geslaagd hun meningsverschillen bij te leggen over de voortgang van het overleg met de Baskische afscheidingsbeweging ETA.

De Spaanse premier José María Aznar en de Baskische regio-president Juan José Ibarretxe (PNV) gingen gistermiddag na overleg onverrichterzake uiteen. Noch op het gebied van het beleid ten aanzien van gevangen ETA-terroristen, noch over het voorstel van een nieuw overlegplatform werd overeenstemming bereikt. Het overleg komt aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen die deze zomer in Baskenland worden gehouden.

Vooralsnog is er weinig beweging in de gesprekken die moeten leiden tot een definitieve stopzetting van het terreurgeweld van de ETA. Deze beweging kondigde vorig jaar september aan haar moordaanslagen voorlopig stop te zetten. De PNV, die met de politieke ETA-aanhang een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, wil dat de Spaanse regering het gevangenisregime voor de honderden gedetineerde ETA-terroristen drastisch versoepelt.

De Spaanse premier Aznar herhaalde gisteren dat de regering geen concessies doet zolang de ETA niet definitief haar geweld opschort. De premier herinnerde zijn gesprekspartner er aan dat de ETA eind vorige maand nog eens onderstreepte pas defintief de wapens neer te zullen leggen als het zelfbeschikkingsrecht van een Groot-Baskenland wordt erkend.

Intussen dreigt PNV-leider Xabier Arzalluz onverminderd met het doorzetten van plannen om het Koerdische parlement in ballingschap van de Koerdisch-nationalistische partij PKK deze zomer in de gebouwen van het Baskische regioparlement te laten vergaderen. Het voorstel stuit op grote bezwaren van de Spaanse regering, die er niets voor voelt de PKK op officiële uitnodiging in overheidsgebouwen op haar grondgebied toe te laten.

Het kabinet heeft het besluit om het Baskische regioparlement ter beschikking te stellen inmiddels aangevochten bij het constitutionele gerechtshof van Spanje. De Baskisch-nationalistische leider Arzalluz verklaarde evenwel dat ,,alleen omsingeling door de politie'' van het Baskische parlementsgebouw de bijeenkomst zal kunnen verhinderen.