Ongelijke behandeling is hardnekkig

Ongelijke behandeling is een hardnekkig verschijnsel. Nog steeds krijgen vrouwen vaak minder betaald voor hetzelfde werk als mannen. Het aantal klachten over (rassen)discriminatie op het werk neemt zelfs toe.

Toch ziet de Commissie Gelijke Behandeling in haar jaarverslag over 1998 verbetering. In wetgeving en beleid is steeds meer aandacht voor gelijke behandeling van mensen, ongeacht geslacht, ras, seksuele geaardheid, godsdienst of politieke overtuiging. Maar dat is nog geen reden achterover te leunen, aldus de commissie.

De dagelijkse praktijk is namelijk moeilijker te veranderen. De discriminatie van vrouwen is daar een goed voorbeeld van, aldus de commissie. Al 25 jaar bestaat wetgeving die dat tegen moet gaan, maar nog steeds komt het voor dat vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan mannen. In de gezondheidszorg gebeurde dat zelfs structureel. Bepaalde mechanismes zorgen ervoor dat vrouwen minder geld krijgen. (ANP)