Nierdialyse mogelijk in meer centra vanaf 2001

Nierdialyse verliest de beschermde status binnen ziekenhuizen. Daardoor mogen vanaf 2001 meer ziekenhuizen het bloed van nierpatiënten gaan spoelen. Op dit moment mag dat maar in 48 ziekenhuizen en zelfstandige dialysecentra.

De Tweede Kamer stemde gisteren in met de geleidelijke versoepeling van de procedure voor nierdialyse die minister Borst (Volksgezondheid) had voorgesteld. Wel wil de Kamer nog van de minister weten of er genoeg geld is voor de financiering van de noodzakelijke behandelingen. Volgens de minister zijn daar in november al meerjarenafspraken met de ziekenhuizen over gesloten.

Voor nierdialyse groeit in deze kabinetsperiode het budget met ruim tien miljoen gulden per jaar, zo is afgesproken. Borst beschuldigde de vereniging van ziekenhuizen, die had geklaagd over te weinig geld waardoor nierpatiënten zouden kunnen overlijden, min of meer van chantage. Volgens Borst zou de Tweede Kamer niet altijd moeten ingaan op `verhalen' waarin het leed van patiënten wordt aangevoerd met het oogmerk meer geld te krijgen.

Nierdialyse heeft sinds 1976 een `beschermde' status. Dat betekent dat de minister bepaalt welke ziekenhuizen hoeveel dialyses mogen doen. De ziekenhuizen zijn verplicht het geld dat zij daarvoor krijgen daadwerkelijk aan dialyse te besteden. Deze beschermde status is ingesteld omdat de nierdialyse in die tijd een min of meer experimentele en dure behandeling was.

Inmiddels zijn er 48 centra waar jaarlijks ruim drieduizend nierpatiënten twee tot drie keer per week hun bloed via een kunstnier laten zuiveren. Daarnaast zijn er 1.300 nierpatiënten die onder toezicht van de centra thuis zelf hun bloed zuiveren waarbij het buikvlies als `kunstnier' wordt gebruikt. De dialyses kosten ruim vierhonderd miljoen gulden per jaar, zo'n 95.000 gulden per patiënt.

Volgens Borst is de nierdialyse een gewone behandeling geworden, die onder voorwaarden in het normale ziekenhuispakket kan worden opgenomen. Ziekenhuizen moeten daarom vanaf 2001 met de zorgverzekeraars onderhandelen over het aantal dialyses.