Nederland plaatst duizend Kosovaren

Nederland zal in eerste instantie duizend Kosovaarse vluchtelingen uit Macedonië opnemen. Dit heeft staatssecretaris Cohen (Justitie) gisteren bekendgemaakt. Tevens heeft de staatssecretaris gisteren overeenstemming in het kabinet bereikt over een nieuwe Vreemdelingenwet.

Het aantal van duizend ontheemde Kosovaren is geen maximum, zegt een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) desgevraagd. ,,Het kan nog uitlopen naar tweeduizend, afhankelijk van de situatie in Kosovo en Macedonië.''

De ontheemden krijgen onderdak in tentenkampen in Ermelo en Ter Apel en een oude kazerne in Raamsdonkveer. In totaal is daar plaats voor 2.600 mensen. Desondanks heeft Justitie gekozen voor duizend Kosovaren. Volgens een woordvoerder is dit enerzijds om de opvang goed te kunnen begeleiden en anderzijds om een buffer te creëren voor mensen die ernstig getraumatiseerd zijn en rust nodig hebben.

De opvang is primair bedoeld voor Kosovaren die medische behandeling behoeven die ter plaatse niet kan worden gegeven. Ook vluchtelingen met familie in Nederland krijgen voorrang. Over de manier waarop de ontheemden naar Nederland zullen komen is nog niets bekend.

Op dit moment is een ambtelijke delegatie uit Nederland in Macedonië aanwezig. Zij voert gesprekken met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR die de opvang in het gebied verzorgt.

Staatssecretaris Cohen (Justitie) heeft gisteren in het kabinet overeenstemming bereikt over een nieuwe Vreeemdelingenwet, die tot doel heeft het aantal vluchtelingen in Nederland terug te dringen. Vanmiddag zou hij de wet toelichten.

De politiek gevoelige wet is een compromis geworden. Dit compromis bestaat eruit dat er een aparte status voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden komt. Hierdoor krijgen ze niet een aantal rechten die erkende asielzoekers wel hebben, zoals het recht op gezinshereniging, studiefinanciering en huisvesting. Vooral de VVD-bewindslieden waren bang dat er anders een `aanzuigende werking' op vreemdelingen zou plaatshebben.

Voor ontheemden wordt daarom een wachttijd van een jaar ingesteld. Ze worden buiten de asielprocedure gehouden. Als ze na een jaar nog niet terug kunnen naar hun land van herkomst moet de IND binnen een half jaar beslissen of de vluchtelingen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

Nu is het nog zo dat deze mensen asiel kunnen aanvragen en dientengevolge in een lange procedure terecht komen. De nieuwe ontheemdenregeling is overigens niet van toepassing op de Kosovaarse vluchtelingen. De wet gaat waarschijnlijk pas in 2001 in.

UCK IN NEDERLAND: pagina 3