`Moslims in Xinjiang onderdrukt'

China maakt zich volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty International schuldig aan ernstige onderdrukking van de moslimbevolking in de noordwestelijke provincie Xinjiang. In een vandaag verschenen rapport staat dat sprake is van ,,grootschalige en systematische'' schendingen van de rechten van de mens. Xinjiang is een voor een belangrijk deel door Oeigoeren – Turkssprekende moslims – bevolkte regio waar de afgelopen jaren regelmatig onlusten hebben plaatsgehad. Sinds januari 1997 zijn in de provincie 190 mensen geëxecuteerd, vooral Oeigoeren die werden beschuldigd van staatsondermijnende activiteiten en terrorisme, zonder degelijk proces. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het rapport ,,een verzinsel'' met het doel sociale onrust aan te wakkeren. (Reuters)